ประกาศทั่วไป >ประกาศถึงสมาชิกทุกระดับ ครั้้งที่4

ประกาศถึงสมาชิกทุกระดับ ครั้้งที่4 ทางบริษัท อมตะ ไทย จำกัด ได้แก้ไขเพื่มเติมระบบต่างๆดังนี้

1.ในส่วนการดูรายการประมูลของเจ้าของรายการประมูลและการชำระค่าบริการที่ ระบบจัดการประมูล 

2.เพิ่มระบบโหวดในส่วนรายการประมูล เพื่อเพิ่มความเชื่อมันในการประมูล ระบบโหวด เพื่อเพิ่มสถิติของผู้โหวดและผู้ถูกโหวด

3.แก้ไขปัญหาการดูรายการพระเครื่องทังหมดของร้านค้า แบบแยกประเภท

4.ปิดกระดานโชว์พระ เพื่อการปรับปรุง

วันที่ : 1 สิงหาคม 2009 เวลา 22:43:54 น.
อัพเดท : 2 สิงหาคม 2009 เวลา 12:19:03 น.
แสดงแล้ว : 3,610 ครั้ง
ก้อ วงศ์สว่าง
บั๊มพ์ สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง
ก้อ วงศ์สว่าง
ก้อ วงศ์สว่าง