ประกาศทั่วไป >ประกาศถึงสมาชิกทุกระดับ ครั้้งที่3

ประกาศถึงสมาชิกทุกระดับ ครั้้งที่3 ทางบริษัทอมตะ ไทยจำกัด ได้เปิดระบบประมูลขึ้นเพื่อเพิ่มรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งระบบประมูลของเราจะเป็นในรูปแบบปิด ซึ่งทางบริษัทอมตะ ไทยจำกัดไม่อนุญาติให้มีการลงเบอร์โทรหรือเบอร์ติดต่อใดๆในหน้าประมูล เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเข้าใจที่ตรงกัน สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ต้องการลงข้อมูลและการติดต่อโดยตรงขอความกรุณาใช้กระดานเสนอซื้อ-เสนอขาย หรือที่ http://www.amatasiam.com/board/?catxID=5 เพื่อง่ายต่อการต่อรองในด้านต่างๆอย่างถูกต้อง

วันที่ : 20 กรกฏาคม 2009 เวลา 16:25:13 น.
อัพเดท : 20 กรกฏาคม 2009 เวลา 16:25:13 น.
แสดงแล้ว : 1,900 ครั้ง
บั๊มพ์ สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง
ป๋อง สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ