พระสมเด็จแช่น้ำมนต์พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

เด่น อยุธยา
พิศาล พระเครื่อง
เด่น อยุธยา
พระลัง
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)