พระสมเด็จแช่น้ำมนต์พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

คุ้มเลิศ สุพรรณ
เด่น อยุธยา
พระสะสม
เด่น อยุธยา
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)