พระสมเด็จแช่น้ำมนต์พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

อู๊ด สุพรรณ
พระลัง
ก้อ วงศ์สว่าง
พระลัง
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)