พระสมเด็จแช่น้ำมนต์พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

พระสมเด็จแช่น้ำมนต์

ดำ ท่าจีน
บั๊มพ์ สุพรรณ
ตุ๊กตา ตะพานหิน
นิว เมืองชล
อดุลย์ สุพรรณ