พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

คุ้มเลิศ สุพรรณ
จักรภพ พระเครื่อง
พิศาล พระเครื่อง
พระสะสม
ก้อ วงศ์สว่าง