พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

พิศาล พระเครื่อง
เด่น อยุธยา
ณะ สุพรรณ
เวกัส
พระลัง