พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

จักรภพ พระเครื่อง
อู๊ด สุพรรณ
อู๊ด สุพรรณ
ป๋อง สุพรรณ
เต้ย สุพรรณ