พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

ดำ ท่าจีน
พระลัง
ป๋อง สุพรรณ
หนุ่ม นฐ
ก้อ วงศ์สว่าง