พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

ตุ๊กตา ตะพานหิน
ป๋อง สุพรรณ
นิว เมืองชล
ตู้ อู่ทอง
ตู้ อู่ทอง