พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

ก้อ วงศ์สว่าง
เวกัส
จักรภพ พระเครื่อง
ป๋อง สุพรรณ
ณะ สุพรรณ