พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

พระสะสม
ณะ สุพรรณ
เต้ย สุพรรณ
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
ดำ ท่าจีน