พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

ตุ๊กตา ตะพานหิน
สิบตัง
อดุลย์ สุพรรณ
พิศาล พระเครื่อง
เต้ย สุพรรณ