พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

ก้อ วงศ์สว่าง
ณะ สุพรรณ
เด่น อยุธยา
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
พระสะสม