พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

เด่น อยุธยา
อู๊ด สุพรรณ
ตุ๊กตา ตะพานหิน
อดุลย์ สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง