พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

★..ฉายรัศมี..★
ช้างให้-บางคลาน
อดุลย์ สุพรรณ
เด่น อยุธยา
หนุ่ม นฐ