พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

พระลัง
จักรภพ พระเครื่อง
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
ตือ (เจริญ) ท่าพระจันทร์
อู๊ด สุพรรณ