พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

อดุลย์ สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง
ป๋อง สุพรรณ
คุ้มเลิศ สุพรรณ
สิบตัง