พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
พระสะสม
ตู้ อู่ทอง
พิศาล พระเครื่อง
พิศาล พระเครื่อง