พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

นิว เมืองชล
นิว เมืองชล
นิว เมืองชล
เต้ย สุพรรณ
นิว เมืองชล