พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

★..ฉายรัศมี..★
จักรภพ พระเครื่อง
ก้อ วงศ์สว่าง
คุ้มเลิศ สุพรรณ
ดำ ท่าจีน