พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

ตุ๊กตา ตะพานหิน
คุ้มเลิศ สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง
ตู้ อู่ทอง
บั๊มพ์ สุพรรณ