พระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรกพระสมเด็จก้างปลา รุ่นแรก

ป๋อง สุพรรณ
จักรภพ พระเครื่อง
คุ้มเลิศ สุพรรณ
ตุ๊กตา ตะพานหิน
พิศาล พระเครื่อง