เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

อดุลย์ สุพรรณ
ป๋อง สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ
สิบตัง
ก้อ วงศ์สว่าง