เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

ณะ สุพรรณ
เต้ย สุพรรณ
หนุ่ม นฐ
ตือ (เจริญ) ท่าพระจันทร์
เต้ย สุพรรณ