เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
เต้ย สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง
นิว เมืองชล
นิว เมืองชล