เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513



เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

ตุ๊กตา ตะพานหิน
ตุ๊กตา ตะพานหิน
บั๊มพ์ สุพรรณ
ตู้ อู่ทอง
ตู้ อู่ทอง