เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

พิศาล พระเครื่อง
เด่น อยุธยา
บั๊มพ์ สุพรรณ
อดุลย์ สุพรรณ
จักรภพ พระเครื่อง