เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

นิว เมืองชล
ตุ๊กตา ตะพานหิน
บั๊มพ์ สุพรรณ
ตู้ อู่ทอง
ตุ๊กตา ตะพานหิน