เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

บั๊มพ์ สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ
สิบตัง
คุ้มเลิศ สุพรรณ
สิบตัง