เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
เวกัส
นิว เมืองชล
คุ้มเลิศ สุพรรณ
จักรภพ พระเครื่อง