เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

เหรียญ สสศ วัดพระพิเรนทร์ ปี2513

ป๋อง สุพรรณ
เต้ย สุพรรณ
★..ฉายรัศมี..★
เด่น อยุธยา
★..ฉายรัศมี..★