เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

ป๋อง สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ
อู๊ด สุพรรณ
อู๊ด สุพรรณ