เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

บั๊มพ์ สุพรรณ
คุ้มเลิศ สุพรรณ
คุ้มเลิศ สุพรรณ
อดุลย์ สุพรรณ
คุ้มเลิศ สุพรรณ