เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
ดำ ท่าจีน
อู๊ด สุพรรณ
อู๊ด สุพรรณ
ณะ สุพรรณ