เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

เหรียญปั๊มหันข้าง หลวงพ่อเงิน ปี2513

ณะ สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
อู๊ด สุพรรณ
นิว เมืองชล