พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530

จักรภพ พระเครื่อง
ดำ ท่าจีน
ตู้ อู่ทอง
อดุลย์ สุพรรณ
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)