พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530

คุ้มเลิศ สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง
บั๊มพ์ สุพรรณ
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)