พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530

ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
ก้อ วงศ์สว่าง
คุ้มเลิศ สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง