พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530

อู๊ด สุพรรณ
ตุ๊กตา ตะพานหิน
คุ้มเลิศ สุพรรณ
ตุ๊กตา ตะพานหิน
ก้อ วงศ์สว่าง