พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530

อู๊ด สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง
ป๋อง สุพรรณ
คุ้มเลิศ สุพรรณ
นิว เมืองชล