พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี2530

อู๊ด สุพรรณ
ป๋อง สุพรรณ
ก้อ วงศ์สว่าง
บั๊มพ์ สุพรรณ
อดุลย์ สุพรรณ