พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
นิว เมืองชล
ป๋อง สุพรรณ
ณะ สุพรรณ