พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

ดำ ท่าจีน
ก้อ วงศ์สว่าง
★..ฉายรัศมี..★
ตู้ อู่ทอง
พระสะสม