พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

จักรภพ พระเครื่อง
ก้อ วงศ์สว่าง
เต้ย สุพรรณ
พิศาล พระเครื่อง
จักรภพ พระเครื่อง