พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

ดำ ท่าจีน
คุ้มเลิศ สุพรรณ
จักรภพ พระเครื่อง
จักรภพ พระเครื่อง
เด่น อยุธยา