พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

เต้ย สุพรรณ
เต้ย สุพรรณ
พระลัง
เด่น อยุธยา
อดุลย์ สุพรรณ