พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

พระสะสม
ดำ ท่าจีน
เวกัส
อู๊ด สุพรรณ
ตือ (เจริญ) ท่าพระจันทร์