พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

พิศาล พระเครื่อง
ตู้ อู่ทอง
บั๊มพ์ สุพรรณ
เด่น อยุธยา
เต้ย สุพรรณ