พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

เต้ย สุพรรณ
จักรภพ พระเครื่อง
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
ป๋อง สุพรรณ
พระสะสม