พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

ตุ๊กตา ตะพานหิน
คุ้มเลิศ สุพรรณ
คุ้มเลิศ สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ
ตู้ อู่ทอง