พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

เต้ย สุพรรณ
อดุลย์ สุพรรณ
จักรภพ พระเครื่อง
คุ้มเลิศ สุพรรณ
ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)