พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

พิศาล พระเครื่อง
เต้ย สุพรรณ
ตุ๊กตา ตะพานหิน
อดุลย์ สุพรรณ
ดำ ท่าจีน