พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

ณี ผักไห่ (ปู สุพรรณ)
เต้ย สุพรรณ
ณะ สุพรรณ
อดุลย์ สุพรรณ
บั๊มพ์ สุพรรณ