พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

คุ้มเลิศ สุพรรณ
สิบตัง
ตุ๊กตา ตะพานหิน
เวกัส
ป๋อง สุพรรณ