พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

สิบตัง
คุ้มเลิศ สุพรรณ
สิบตัง
เวกัส
ก้อ วงศ์สว่าง