พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรกพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก

จักรภพ พระเครื่อง
ก้อ วงศ์สว่าง
พระลัง
อดุลย์ สุพรรณ
คุ้มเลิศ สุพรรณ